“สุทธิพงษ์” นำคณะทอดผ้าป่าสามัคคีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

0
351

วันนี้ (6 เมษายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ วัดเนินดินแดง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีนายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอแหลมงอบ นายประวิทย์ เลิศเลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายศวัส สุขชมทอง ประธานชมรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ตรวจการประจำภาคและประจำเขตของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 นี้ มีพระนันท์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดเนินดินแดง พร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก 10 รูป เข้าร่วมพิธี ซึ่งได้ยอดเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 739,084.50 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดสิบสี่ห้าสิบสตางค์)ทั้งยังขอปวารณาถวายจัตุปัจจัย จำนวน 300,000 บาท เพื่อสร้างเขื่อนดินให้วัดเนินดินแดงที่ถูกน้ำกัดเซาะเพิ่มเติมด้วย

วีรพล จ้อยทองมูล รายงาน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,