สุดปลื้ม พศ.จัดงานเทศน์มหาชาติปี ๖๓ แรงศรัทธาท่วมท้น วัดไร่ขิง วัดไผ่ล้อม วัดทรงเสวย วัดพุทธฉาย จัดอาหาร-เครื่องดื่มบริการตลอดงาน

0
484

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นกัณฑ์สุดท้าย โดยพระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง กรุงเทพฯ เป็นองค์แสดงในกัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งเป็น “กัณฑ์ที่ ๑๓” มีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์ และมีเทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ เรื่อง “อริยสัจ ๔” มี พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ และพระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นองค์แสดง โดยมีบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค และชมรมผู้ประกอบการหนองแขม ร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์

นางสาวนิลุบล  รังษีธรรมานุกูล ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล กล่าวว่า เป็นที่น่าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯของปีนี้ สามารถฟันฝ่าวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไปได้ด้วยดีเกินความคาดหมาย ทั้งนี้ก็ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกด้วยใจจริง ดังจะสังเกตได้จากจำนวนที่นั่งภายในหอประชุมพุทธมณฑล ๑,๐๐๐ ที่นั่ง เว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังเต็มทุกวัน และบางวันก็ต้องร้องขอส่วนแบ่งจากที่นั่งของนักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีประมาณวันละ ๑๐๐ คน นอกจากนี้จำนวนเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ก็มีกระทรวงทบวงกรม บริษัท และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ขอรับเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์มากกว่ากัณฑ์ละ ๓ รายขึ้นไป

ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล กล่าวต่อไปว่า  ท่านผู้อำนวยการ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญต่อผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน ท่านสั่งให้ดูแลเสมือนญาติมิตร และในปีนี้ทางพศ.ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก เช่น วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท วัดพุทธฉาย จ.สระบุรี วัดไร่ขิง และวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ซึ่งท่านได้จัดอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ มาให้บริการแก่ญาติโยมโดยตลอดทุกวัน นับว่าได้รับความเมตตาเป็นอย่างดียิ่ง

“น่าปลื้มเป็นที่สุดที่เจ้าภาพแต่ละกัณฑ์ อย่างน้อยต้องกัณฑ์ละ ๓ รายขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีการร่วมถวายปัจจัยกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์อีกจำนวนไม่น้อย อย่างเช่นบางกระทรวงก็ ๑ แสนบาทขึ้นไป อยากบอกว่าในยามที่ประชาชนประสบกับภาวะขัดสนจากปัญหาโรคโควิด แต่การที่ทุกคนมาร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติกลับไม่ได้มีความขัดสนในเรื่องทานแต่อย่างใด อีกทั้งยังได้เห็นหลายๆ รายที่บุตรหลานขับรถนำผู้สูงอายุมาส่งโดยมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้การต้อนรับ ก็ยิ่งเป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง” ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล กล่าว