สุดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง พระราชินี ช่วยราษฎรให้มีรายได้เพื่อนำไปดูแลครอบครัว

0
447

พช. ร่วมกับสภาสตรีฯ น้อม“สืบสาน รักษา และต่อยอด” ชวนชื่นชมผ้าไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นของดี 17 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งเสริมสร้างความเข็มแข็งฐานราก ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560  โดยกำหนดการเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่ใช้ภูมิปัญญารวมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP รวมทั้งเป็นการเผยแพร่สินค้า OTOP ต่อบัณฑิต นักศึกษา และผู้ปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏและประชาชนทั่วไป จึงได้มีพระบรมราชานุญาตให้เปิดพื้นที่ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้นำพี่น้อง OTOP ทุกจังหวัดในภาคพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยผู้ประกอบการ OTOP ทุกคนที่มาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้มีรายได้เพื่อนำไปดูแลครอบครัวของสมาชิกกลุ่ม และที่สำคัญยิ่งคือการได้มีโอกาสรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมให้กำลังใจที่บูธผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปลื้มปีติอย่างยิ่งต่อทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมี

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน นำผู้ประกอบการ OTOP โดยเฉพาะสินค้าเด่นประเภทผ้าประจำถิ่นภาคเหนือจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมในโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ภาคเหนือ จำนวนกว่า 90 ราย ที่ผ่านการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 ในระดับ 3 – 5 ดาว เข้าร่วมจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หมุนเวียนตลอดทั้ง 4 วัน ณ อาคารเอนกประสงค์ ส่วนจัดนิทรรศการและหน่วยแพทย์พระราชทาน

โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ ส่วนจัดนิทรรศการและหน่วยแพทย์พระราชทาน พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ประการ OTOP ทุกคนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ นำความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจอย่างที่สุด แก่พี่น้อง OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายฯภายในงาน แบ่งเป็น 2 โซน โซนที่ 1 การจัดแสดงและจำหน่ายฯ ภายในอาคารที่พักผู้ปกครอง อาคารเอนกประสงค์ ส่วนจัดนิทรรศการและหน่วยแพทย์พระราชทาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม

1) นิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 บูธ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ ผ้าจกแม่แจ่ม โดยร้านอาทิตยาผ้าตีนจก จังหวัดเชียงใหม่ ผ้าลายน้ำไหล โดยกลุ่มสตรีอนุรักษ์ จังหวัดน่าน ผ้าไหมลายยกดอกลายไก่ฟ้าพญาลอ โดย อัญชลีไหมไทย จ.แพร่ ผ้าซิ่นตีนจก โดยกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ้าชาวเขาประยุกต์ โดยบัวคำผ้าไทย จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ

2) การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 บูธ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 การเขียนเทียนผ้าม้ง ผ้าปักปกากะญอ และการปั้น/เขียนลายเครื่องเคลือบศิลาดล

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 การแกะสลักไม้ และการตีลายแผ่นแร่

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 การเพ้นท์ร่มกระดาษสาและร่มผ้า และการเพ้นท์เขียนลายเครื่องเขิน

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 การปักผ้า และการหัตถกรรมการจักสาน

โซนที่ 2 การจัดแสดงและจำหน่ายฯ ภายนอกอาคารฯ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม

1) นิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร 13 บูธ เครื่องดื่ม 2 บูธ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 8 บูธ  ของใช้ ของประดับ ของที่ระลึก 5 บูธ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 2 บูธ รวม 30 บูธ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องเงินประดับ โดย ลายไท เครื่องเงิน จังหวัดเชียงใหม่ สร้อยคอประดับอัญมณี โดย ทิพย์เจมส์ 2557 จังหวัดตาก ภาพแกะหนัง โดย กลุ่มแกะสลักหนังมรดกหัตถศิลป์ จังหวัดกำแพงเพชร สบู่สมุนไพร โดย บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ น้ำสมุนไพรยิ้มแย่ง จังหวัดพะเยา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดแล้วอบ โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ ฯลฯ

2) การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 บูธ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 การแกะสลักไม้ และการตีลายแผ่นแร่

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 การเขียนเทียนผ้าม้ง และผ้าปักปกากะญอ

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 การปักผ้า และหัตถกรรมการจักสาน

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 การเพ้นท์ร่มกระดาษสาและร่มผ้า และการเพ้นท์เขียนลายเครื่องเขิน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมความงดงามแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในการสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อช่วยเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และอุดหนุนสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากต่อไป