สิ้น “หลวงปู่ทอง” (พระพรหมมงคล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ละสังขารอย่างสงบ

0
577

มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 00.25 น. วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 พระพรหมมงคล วิ. หรือหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ได้ละสังขารแล้วภายในกุฏิหทัยนเรศวร์ ภายหลังจากที่ได้อาพาธในช่วงบ่ายของวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา และถูกนำส่งยังโรงพยาบาลจอมทอง เป็นการด่วน โดยแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถ จากนั้นทางคณะศิษย์ได้เคลื่อนสังขารหลวงปู่ทองมาที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง โดยจะมีพิธีถวายน้ำสรงสรีระสังขารในวันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. เวลา 16.00 น.

สำหรับประวัติพระพรหมมงคล นามเดิม ทอง พรหมเสน ฉายา สิริมงฺคโล เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2466 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายวิปัสสนาธุระ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อดีตเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม ร่ำเปิง และอดีตเจ้าคณะอำเภอฮอด ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2466 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อ นายทา นามสกุล พรหมเสน มารดาชื่อ นางแต้ม นามสกุล พรหมเสน มีพี่น้องด้วยกัน 6 คน บรรพชา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2477 ตรงกันวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูบาชัยวงศ์ หลวงปู่ครูบาแก้ว ชยวํโส เจ้าอาวาสวัดนาแก่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2487 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก ณ วัดบ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการญาณรังสี เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า สิริมงฺคโล