สิ้น “พระธรรมรัตนากร” เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา หลังเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยอาการเส้นเลือดสมองตีบ

0
488

       วันนี้ (7 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ค วัดโพธิ์ ท่าเตียน ได้แจ้งข่าว พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ มรณภาพด้วยอาการสงบเวลา 03.19 น. วันที่ 7 มี.ค.64 สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา ทั้งนี้ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) ดังนี้ วันที่ 10 มี.ค. เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์สรงน้ำศพ เวลา 17.00 น.  พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม โดยมีกำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 100 วัน ที่ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพฯ ได้มีคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ระบุว่า เนื่องด้วย พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์  อาพาธเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองทางด้านซ้ายตีบ และมีเนื้อประสาทที่เส้นเลือดเสื่อมคลาย คณะแพทย์ถวายการรักษา ให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังไม่สามารถรับรู้ รับทราบในเรื่องต่างๆ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสให้สมบูรณ์ได้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรค 1 แหง่กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 แก้ไข้เพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้งให้ พระราชธรรมสุนทร (ทองใบ ปุณฺโณภาโส) อายุ 91 ปี พรรษา 70 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ

สำหรับพระธรรมรัตนากร มีนามเดิมว่า สีนวล เรืองอำพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2482 ที่ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง บิดาชื่อ นายฟุ้ง เรืองอำพันธ์ มารดาชื่อนางทุเรียน เรืองอำพันธ์ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2495 ที่วัดต้นทอง ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2502 ที่วัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวโรดม เป็นพระอุปัชยาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปัญฺญาวชิโร” ปี 2521 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ มีความก้าวหน้าในตำแหน่งต่างๆในวัดพระเชตุพนฯมาตามลำดับ จนกระทั่งปี 2557 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ รูปที่ 15

ส่วนลำดับสมณศักดิ์ ปี 2530 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวชิราภรณ์ ปี 2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิราภรณ์ ปี 2557 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวีราภรณ์ และปี 2562 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร