“สิปป์บวร” แจงเหตุมส.ยังไม่พิจารณาตั้งเจ้าคณะภาค

0
53

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ว่า เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มติเห็นชอบให้มีการแบ่งเขตการปกครองระดับภาคของคณะธรรมยุตใหม่ โดยมติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้ว จากนั้นกระบวนการต่อไปจึงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตพิจารณา ดังนั้นจึงต้องรอการแบ่งเขตการปกครองระดับภาคใหม่ของคณะธรรมยุตให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการก่อน ทางคณะธรรมยุตจึงจะสามารถดำเนินการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคตามการแบ่งเขตปกครองระดับภาคใหม่ได้ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคทั้งฝ่ายมหานิกาย และธรรมยุตได้ผ่านการพิจารณาของมส.ไปแล้วนั้น ยืนยันว่ามส.ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องเจ้าคณะภาคแต่อย่างใด เพราะต้องรอการดำเนินการในส่วนของคณะธรรมยุตให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงจะมีการดำเนินการพิจารณาเสนอเข้ามส.ในคราวเดียวกันทั้งการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุต ซึ่งอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคเป็นของเจ้าคณะใหญ่ในแต่ละหนในการพิจารณาก่อนที่จะเสนอเข้าสู่มส.

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแบ่งเขตปกครองคณะสงฆ์ระดับภาคใหม่ของคณะธรรมยุตนั้น  เฉพาะภาค 1-2-3 และ12-13  ภาค 4-5-6-7 และภาค 16-17-18  โดยมีเขตการปกครองดังนี้ 1.ภาค 1  กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ภาค 2  พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี และภาค 3 ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี ให้รวมเป็นเขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค 1 – 2 – 3 (ธรรมยุต)” 2.ภาค 4 นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และภาค 5  พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ ให้รวมเป็นเขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค 4 – 5 (ธรรมยุต)” 3.ภาค 6  ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน และภาค 7 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ให้รวมเป็นเขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค 6 – 7 (ธรรมยุต)” 4.ภาค 12 ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา และภาค 13  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ให้รวมเป็นเขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค 12-13 (ธรรมยุต) 5.ภาค 16  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ให้รวมเป็นเขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค 16 (ธรรมยุต)” 6.ภาค 17   ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ ระนอง และภาค 18  สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ให้รวมเป็นเขตปกครองภาคเดียวกัน เรียกว่า “ภาค 17-18 (ธรรมยุต)”