“สำนักพุทธ” จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

0
1901

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดข้างเคียง มากกว่า ๔๐๐ รูป รับบิณฑบาต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชน ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์กันอย่างเนืองแน่น ณ บริเวณลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณทล จังหวัดนครปฐม

 

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน การปฏิบัติธรรมรักษาศีล การหล่อเทียนเข้าพรรษา และพิธีเวียนเทียน ณ องค์พระประธานพุทธมณฑล