สำนักพุทธฯ แจ้งดำเนินคดีกับ “หมอปลา” อีก 9 พื้นที่ พร้อมเปิดสายด่วน 1374 รับเรื่องพระสงฆ์นอกรีต

0
536

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับ “หมอปลา” หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว ที่มีการบุกเข้าในกุฏิสงฆ์ในหลายวัด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทั้งกล่าวหาพระสงฆ์ โดยที่บางรูปไม่ได้ผิดตามข้อร้องเรียน ว่า ขณะนี้พบข้อมูลว่ามี 9 พื้นที่ที่หมอปลาบุกเข้าไปในพื้นที่วัด และกุฏิสงฆ์ จึงได้ให้ฝ่ายนิติกรทำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษหมอปลา ส่งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ทั้ง 9 พื้นที่แล้ว เช่น จ.สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ยโสธร เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนในแต่ละพื้นที่ต่อไป

นายสิปป์บวร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ทางพศ.จะตรวจสอบไปยังทุกกลุ่มที่มีพฤติกรรมบุกรุกเข้าไปในพื้นที่วัด กุฏิสงฆ์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับทุกกลุ่มด้วย ไม่ใช่จะทำเฉพาะกรณีหมอปลาเท่านั้น ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการดูแลในแต่ละภูมิภาค เมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ให้รีบดำเนินการทันที แก้ปัญหาให้รวดเร็ว ไม่ต้องรอให้เกิดเป็นข่าวก่อนแล้วค่อยดำเนินการแก้ไข และพศ.ยังได้รับความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ในการให้ใช้สายด่วน 1374 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมพระสงฆ์ด้วย

*****************************************************************