สำนักพุทธฯไม่พบ “ช่องส่องผี” หมิ่นพุทธ เล็งเสนอมส.คุมเข้มถ่ายรายการในวัด

0
148

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากกรณีรายการช่องส่องผี ที่ทางพศ.ได้ตรวจสอบว่ามีการบิดเบือนคำสอนตามพระธรรมวินัย รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ลบหลู่ ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสถานหรือไม่นั้น ซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุด ยังไม่พบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีรายการในลักษณะดังกล่าวไปถ่ายทำภายในวัด แล้วทำให้ประชาชนมีความเชื่อที่ผิดๆ ดังนั้นทางพศ. จะไปย้อนดูมติมหาเถรสมาคม(มส.) ที่เกี่ยวกับการใช้สถานที่วัดในการถ่ายทำรายการ ภาพยนตร์ แจ้งไปยังเจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าอาวาส รวมทั้งจะมีการนำมติมส.มาดูด้วยว่า จะต้องมีการพิจารณาปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ หากจำเป็นจะต้องมีการปรับแก้ ก็จะนำเสนอมส. เพื่อพิจารณาออกเป็นมติมส. อีกครั้ง ซึ่งจะรวมไปถึงแนวทางในการป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับพุทธศาสนสถาน เช่น การใช้สีที่ไม่เหมาะสมทาสีโบสถ์ วิหาร ด้วย

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมามส.เคยมีมติเกี่ยวกับการใช้สถานที่วัดในการถ่ายทำรายการ ภาพยนตร์ มาแล้ว เช่น มีมติรับทราบตามที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 14  ก.พ.2562 แจ้งว่า กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจในการพิจารณาอนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 โดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทำหน้าที่พิจารณาเนื้อหา ความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มีเนื้อหาในลักษณะบ่อนทำลาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และเกียรติภูมิของประเทศไทย และได้ขอความอนุเคราะห์ พศ. แจ้งวัดและศาสนสถานที่อยู่ในความดูแล เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารอนุญาตการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ในราชอาณาจักร ก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในบริเวณวัดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการถ่ายทำที่มีลักษณะไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย เป็นต้น