สำนักพุทธฯเตรียมชงมส. “เข้าวัดวันเสาร์” นิวนอร์มอล

0
535

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า วันที่ 19 มิ.ย.นี้ ทางพศ. จะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในการจัดกิจกรรม “เข้าวัดวันเสาร์” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเข้าวัดวิถีใหม่ หรือ นิวนอร์มอล โดยจะเป็นการต่อยอดโครงการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โครงการตู้พระทำ นำสุข และโครงการสวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง โดยเมื่อมส.เห็นชอบแล้ว ทางพศ.จะขอความร่วมมือไปยังวัดที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ และจะมีการดำเนินการหาวัดต้นแบบต่อไป ทั้งนี้โครงการ “เข้าวัดวันเสาร์” จะเป็นโครงการที่ไม่เพียงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญเท่านั้น แต่เมื่อเข้าวัดไปแล้วจะได้ศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สวนครัวนำสุขในพื้นที่วัด) ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะมีการบูรณาการโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย

นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่คณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดนั้น ได้รับเสียงชื่นชมจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยศบค.ยังให้ตนไปแถลงข่าวถึงการดำเนินงานโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ยังมีเสียงชื่นชมจากทุกส่วนราชการที่ให้การยอมรับการดำเนินงานของคณะสงฆ์ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งที่คาดไม่ถึง อาทิ การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอสม. เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และโรงทานเคลื่อนที่เป็นต้น