สำนักช่างสิบหมู่ร่วมจัด Workshop ในงานนิทรรศการพิเศษ “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

0
247

กรมศิลปากร โดยสำนักช่างสิบหมู่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop การขึ้นรูปชิ้นงานจานและการเขียนสีใต้เคลือบ ในงานนิทรรศการพิเศษ “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทาง https://forms.gle/TizU2wEYujkzxTKv7

ตามที่กรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย :สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” โดยนำโบราณวัตถุเครื่องเคลือบเซรามิกจากพิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และเครื่องปั้นดินเผาของไทยจากหลากหลายแหล่ง มาจัดแสดงร่วมกันระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากรได้มอบหมายสำนักช่างสิบหมู่ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กชอป (Workshop) ภายในงาน แบ่งเป็น

๑. การขึ้นรูปชิ้นงานจาน จานใบเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๑๒ ซม. ใช้ดินสโตนแวร์ ขึ้นรูปด้วยพิมพ์กด ตกแต่งลวดลายด้วยการปั้นตกแต่งเพิ่มเติมหรือการขูดลาย ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่

๙ และ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วันๆ ละ ๔ รอบ ผู้ร่วมกิจกรรมรอบละ ๓๐ คน

๒. การเขียนสีใต้เคลือบ ในวันที่ ๖ และ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วันๆ ละ ๔ รอบ ผู้ร่วมกิจกรรมรอบละ ๓๐ ท่าน โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับจานใบเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๑๒ ซม. คนละ ๒ ใบ และที่วางตะเกียบปลาคู่ ๒ ชิ้น สำหรับเขียนตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเลือกเวลาร่วมกิจกรรม โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/TizU2wEYujkzxTKv7 หรือ QR Code ที่แนบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊กสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร https://www.facebook.com/officeoftraditionalarts

*****************************************************************