สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รุกจัดทัพเดินหน้าศิลปกรรมนานาชาติ “โคราช” โชว์ผลงานศิลปกรรม เชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัด

0
599

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน  ได้หารือถึงการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ในประเทศไทย ขึ้นครั้งที่ 2 ที่ จ.นครราชสีมา ต่อจากที่จัดขึ้นครั้งแรกที่ จ. กระบี่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยที่ประชุม ได้สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ดังนี้  สถานที่จัดงาน กำหนดให้ใช้พื้นที่หลัก ใน อ.เมือง และ อ.ปากช่อง โดยมีการเสนอ อำเภอพิมาย เพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่ง เพื่อขยายพื้นที่ให้กระจายผลงานศิลปะไปให้ครอบคลุมมากขึ้น   ขณะที่ช่วงเวลาการจัดงาน ได้มีการเสนอช่วงเปิดระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564   ซึ่งเป็นช่วงเวลาตรงกับฤดูหนาว สามารถดึงดูดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานได้มากขึ้น

ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวอีกว่า  ที่ประชุมได้มอบหมาย นายศราวุธ ดวงจำปา  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี 2560 เป็นผู้ดำเนินการจัดทำตุ๊กตาสัญลักษณ์ของงาน หรือ มาสคอต โดยให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของการจัดงาน ผลงานศิลปกรรม  เชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัด  ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา รายงานข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนทุกเดือน ทั้งการจัดหาสถานที่การประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  การวางแผนงานประชาสัมพันธ์  เพื่อให้เห็นภาพการจัดงานเป็นระยะและต่อเนื่อง นอกจากนี้เห็นชอบการจัดทำแผนที่การแสดงผลงานศิลปกรรม ใน จ.นครศรีธรรมราช หรือ KORAT ART MAP  ซึ่งจะนำมาจัดทำเป็นแอปพลิเคชั่น ในการช่วยให้ข้อมูลหอศิลป์ รายละเอียด และสถานที่ตั้ง รวมทั้งผลงานศิลปกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปชมผลงานศิลปะได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้มีข้อมูลศิลปินให้ครบถ้วนด้วย

“ที่ประชุมขอให้ทุกภาคสรุปผลการดำเนินงาน  และรวบรวมจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอแนวทางการทำงาน ประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  ซึ่ง สศร. จะเร่งให้มีการสรรหาภัณฑารักษ์เพื่อมาคุมงานให้เร็วที่สุด รวมถึงจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินที่มาสร้างผลงานศิลปะ ก่อนที่จะลงพื้นที่นำศิลปินมาสำรวจสถานที่สร้างงาน  อย่างไรก็ตาม ได้เสนอให้มีการสร้างผลงานประติมากรรมเป็นแบบถาวรขึ้นในพื้นที่จุดต่างๆ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของงาน และส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคู่ขนานกันไป เนื่องจากจ.นครราชสีมา ที่สถานที่ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแต่ยังขาดการพัฒนา อาทิ ท่าช้าง ธารปราสาท สูงเนิน เป็นต้น” ผอ.สศร. กล่าว

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,