สายธารน้ำใจ… ชาวไทยในอเมริกา-ชาวชัยบาดาล มอบปัจจัย-สิ่งของผ่านมจร. ช่วยผู้ประสับภัยน้ำท่วม

0
781

วันนี้ (23 ก.ย.62) พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบปัจจัยจำนวน 10,2700 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปมอบถวายพระสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักอยู่ในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย คุณน้ำทิพย์ วรปัญญา บริษัท นิยมชัย กรุ๊ฟ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา อาจารย์รัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนนารายณ์วิทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล นายกสโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ และคณะ สมาชิกกิ่งกาชาดชัยบาดาล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี

เจ้าคุณประสาร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังมี พระครูวิเทศกัลยาณธรรม(ฐิติกร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลล์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะกรรมการบริหารวัด(บอร์ดวัดพระธาตุฯ) พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมคนไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมบริจาคผ่านพระเมธีธรรมาจารย์ อีกจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยผู้เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

“อาตมาขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านแทนพระสงฆ์และชาวบ้านที่ประสบภัยหนักอยู่ในขณะนี้ ทุกท่านที่ร่วมบริจาคปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมชาติพ้นจากทุกข์ลำบากยากเข็ญ อาตมาขอยืนยันว่าจะรีบนำปัจจัยสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคที่ท่านร่วมบริจาคในครั้งนี้ไปถวายพระสงฆ์และมอบให้กับมือชาวบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเร็ว ให้สมกับความประสงค์ของทุกท่านทุกคน” เจ้าคุณประสาร กล่าว