สหรัฐอเมริกายกย่องอย่างสูง “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” วัดยานนาวา

0
570

พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า วุฒิสภาแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถวายสาส์นแสดงความยินดี Massachusetts Senate offer Congratulations แด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดย Mr.Eang Tan และ  Mr.Steve Mello กรรมการวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ บอสตัน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำสาส์นดังกล่าวมาถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่วัดยานนาวา

พระมงคลวชิรากร กล่าวต่อไปว่า สาส์นแสดงความยินดีจากวุฒิสภามลรัฐแมสซาซูเซตส์ดังกล่าว เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้รับพระมหากรุณาโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ และในฐานะเป็นพระธรรมทูตต้นแบบ พระสงฆ์ไทยรุ่นบุกเบิกเผยแผ่ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ผู้ทำประโยชน์ในสหรัฐอเมริกาให้กับสังคม ประชาชนชาวเอเชีย ชาวอเมริกัน และชาวโลก นับเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ได้รับการยกย่องเกียรติอย่างสูงจากสหรัฐอเมริกา