“สวดมนต์ข้ามปี” อีกผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลและคณะสงฆ์

0
3207

 

“สวดมนต์ข้ามปี” อีกผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลและคณะสงฆ์

ปฐมบทจากแนวคิดเชิงนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านรัฐมนตรี “วีระ โรจน์พจนรัตน์” รมว.วัฒนธรรม นำมาซึ่งความร่วมมือของคณะสงฆ์โดยมติมหาเถรสมาคม(มส.) และการมอบหมายจากท่านอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ให้ “พระโสภณวชิราภรณ์” (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับผู้นำคณะสงฆ์ และผู้นำองค์กรชาวพุทธในประเทศต่างๆ เพื่อการจัด “สวดมนต์ข้ามปี ภาวนาทั่วโลก เพื่อสันติภาพ” พุทธศักราช 2560 – 2561 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม” อันเป็นผลให้ได้รับความมือในการจัดสวดมนต์ข้ามปีจากคณะสงฆ์วัดต่างๆ ทั่วโลก ดังที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อค่ำคืนแห่งการส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 แล้วนั้น

โฟกัสมาที่ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะสงฆ์ไทยพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการพุทธศาสนา จากการนำของพระโสภณวชิราภรณ์ และนายนพรัตน์ ปันธิ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานย่างกุ้ง ในการนี้ ดร.คินฉ่วย ประธานสมาคมประชาคมพุทธศาสนาอาเซียน นำคณะศรัทธาญาติโยมมาให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่ง

ช่วงค่ำของวันเดียวกัน ได้มีการประชุมประชาคมพุทธศาสนาอาเซียน(ABC) ณ ที่ทำการสมาคมฯ โดยมีคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย เมียนมาร์ จีน ศรีลังกา ฯลฯ จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางเข้ายังมณฑลพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ พระเจดีย์ชะเวดากอง(จำลอง) ท่ามกลางการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน สร้างบรรยากาศสีสันในยามค่ำของคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะสงฆ์เมียนมาร์และศรัทธาญาติโยมจากท้องที่ต่างๆ กว่า 5,000 ชีวิตร่วมในพิธี

ในการนี้มีบุคคลสำคัญจากประเทศไทย เข้าร่วมสวดมนต์ด้วย อาทิ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 พร้อมคณะ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน พร้อมคณะ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา พร้อมคณะ เป็นต้น

เมื่อเข้าสู่พิธี พระโสภณวชิราภรณ์ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ นำถวายดอกไม้เครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย การสมาทานศีล 5  และร่วมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จบแล้ว ฯพณฯ ธูรา อู อองโก (Thura U Aung Ko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม สหภาพเมียนมาร์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ กล่าวถวายรายงานว่า “ในนามรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม เมียนมาร์ ข้าพเจ้าอยากถือเอาโอกาสพิเศษนี้แผ่เมตตาและสวดมนต์เพื่อสันติภาพมอบเป็นความสุขแด่ทุกท่านที่มาร่วมในการนี้ และเพื่อฉลองรับปีใหม่ 2018 จึงขอให้ทุกท่านร่วมสวดมนต์ในพระสูตรของพระพุทธองค์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและพึงพอใจที่มีโอกาสทองที่ได้ฟังมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยพระมหาเถระและคณะสงฆ์ ณ ลานพระเจดีย์ จัมภู อูซองเมต พง จ่อง ธัต ผ่อง สู (พระเจดีย์ชะเวดากองจำลอง) ในสวนเมืองเซกัมปา มิงกะลาดอน ย่างกุ้ง เมียนมาร์

โอกาสแห่งการเฉลิมฉลองอันเป็นมงคลนี้ เป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะได้มาเคารพและกราบสักการะพระสงฆ์ทั้งจากเมียนมาร์และในประเทศอาเซียน โดยการนำของท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเนื่องในพิธีพุทธาภิเษก(สมโภช) พระเจดีย์ชะเวดากอง โดยรัฐบาลเมียนมาร์และการร่วมประชุมสมาคมประชาคมพุทธศาสนาอาเซียน (ABC) ค่ำคืนนี้ พระสงฆ์ทั้งมวลจะได้มาร่วมสวดมนต์เพื่อความสุขความเจริญให้บังเกิดขึ้นในโลก”

รมว.ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเมียนมาร์ กล่าวสรุปว่า เนื่องในการทำบุญเพื่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ พวกเราอยากให้พระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายเห็นแก่สันติภาพที่ยั่งยืนและความโชคดีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทั้งโลกด้วย ขอให้สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์มีความสุขและความเจริญรุ่งเรื่องขอให้โลกทั้งมวลมีความสุข ปราศจากสงครามและความขัดแย้ง ขอให้มนุษย์ทั้งหลายจงมีความผาสุกและโชคดีตลอดไป

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวภายหลังว่า นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในการจัดสวดมนต์ข้ามปีของชาวเมียนมาร์กับคณะสงฆ์ไทย และรัฐบาลไทย โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของสหภาพเมียนมาร์ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการสวดนั้นเป็นการสวดทั้งแบบพม่าและแบบไทย ผู้ที่นำสวดแบบเมียนมาร์ คือ พระสยาดอกุมาระ ธัมมาภิวังสะ พระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญพระธรรมปิฎก มีประชาชนที่มาจากท้องถิ่นต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ด้านสื่อมวลชนก็มีทั้งของไทยที่จัดมาโดยกรมการศาสนา และสื่อมวลชนของพม่าได้มาร่วมถ่ายทอดเผยแพร่กิจกรรมอีกด้วย ส่วนในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ คณะสงฆ์ไทย 17 รูป ได้รับนิมนต์เป็นแขกพิเศษเข้าร่วมในพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์ชะเวดากองที่ด้านบน มีพระสงฆ์เมียนมาร์จากวัดต่างๆ จำนวน 18,000 รูป รวมทั้งพระสงฆ์จากอินโดนีเซีย กัมพูชา ลาวและศรีลังกา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระมหาเจดีย์ด้วยบทสวดพระปริต จากนั้นได้มีการถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ซึ่งมีทั้งการถวายในบาตรและที่โต๊ะอาหารสำหรับพระสงฆ์ส่วนหนึ่ง โดยมีการแบ่งกันรับเป็นเจ้าภาพตามจำนวนที่ตนมีศักยภาพ ซึ่งท่านพระสยาดอกุมาระ ธัมมาภิวังสะ ประธานสงฆ์ได้ร่วมฉันภัตตาหารเพลด้วย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. กล่าวด้วยว่า หลังจากฉันภัตตาหารเพลแล้ว เป็นการใส่บาตรพระสงฆ์ 18,000 รูป ด้วยอาหารแห้ง เพื่อพระสงฆ์จะได้นำกลับไปใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในวัดของท่าน ซึ่งทางคณะของเราก็ได้ร่วมสังเกตการณ์นี้ด้วย การใส่บาตรของชาวพม่านั้นเขาเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  ศาสนกิจครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์แห่งสหภาพเมียนมาร์ และรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยโดยคณะสงฆ์ไทยได้มีมติให้มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีในวัดต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนามและศรีลังกา รวมทั้งญี่ปุ่น จีน รวมถึงวัดอื่นๆ ทั่วโลกได้สวดมนต์ข้ามปีร่วมกัน ดังนั้นคณะสงฆ์เมียนมาร์จึงจัดสวดมนต์ในคราวเดียวกันเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลฯ ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง ประเทศชาติ พระศาสนาและสังคมสืบไป

การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เชื่อว่า คงไม่มีวิธีอื่นใด ที่จะสามารถสร้างความแน่นแฟ้นได้ดีเหนือไปกว่าการเชื่อมด้วยวิถีความเชื่อทางศาสนาและวิถีแห่งวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ จึงเป็นความสำเร็จอีกระดับที่จะทำให้เกิดการสืบทอดอย่างยืนยาวตลอดไป

ณ. หนูแก้ว