สวจ. 77 จว. คัด 77 สาวงาม “กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์” โชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัย ผ้าไทยท้องถิ่น สืบสานความเป็นไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน

0
2413

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม  “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” วันที่ 21–25 เม.ย. 2561 รวม 5 วัน โดยในส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายชุดไทยในรัชสมัยภายใต้แนวคิด  “งามอาภรณ์ งามศิลป์ งามแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 21  เม.ย. 2561 เวลา 19.00–20.00 น.  ณ ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเครื่องแต่งกายที่เป็นชุดประจำชาติ สื่อให้เห็นถึงงานศิลปะที่วิจิตร งดงาม ซึ่งมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย แสดงถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยผู้แสดงแบบคือ สาวงามกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 77 คน เป็นสาวงามที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของกุลสตรีไทยผ่านการคัดเลือกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแต่งกายชุดไทยในรัชสมัย  ร. 1 – ร.10 และกุลสตรีทุกคนยังได้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนที่ 10 “รัตนโกสินทร์เรืองรอง” เพื่อแสดงแบบชุดไทยในรัชสมัย ให้ประชาชนได้ชมก่อนมีแฟชั่นโชว์ในช่วงเวลา 19.00 น. ณ ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นายวีระ  กล่าวต่อว่า สำหรับการแสดงแบบหรือแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายชุดไทยในรัชสมัย ภายใต้แนวคิด “งามวิจิตรภูษา ภัสตราภรณ์ อัตลักษณ์ไทย อัตลักษณ์ถิ่น” วันที่ 22 เม.ย.2561 เวลา 19.00-20.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นการแสดงแบบชุดแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ที่กุลสตรีทุกคน จะต้องสวมใส่ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่น/จังหวัดของตนเอง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายจากผ้าไทยท้องถิ่น ที่นำมาตัดเย็บ ออกแบบ และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ให้มีความร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริง อันเป็นการพัฒนาเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยท้องถิ่น นำมาเสนอให้เกิดความน่าสนใจ และสร้างการรับรู้ของประชาชน ได้ร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยจากท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการแสดงแบบในรูปแบบแฟชั่นโชว์สุดยอดผลงานสร้างสรรค์ของสาวงามทั้ง 77 คน แล้ว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยังได้พิจารณามอบรางวัลชุดแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยยอดเยี่ยม 4 ภาค และรางวัลชุดแต่งกายผ้าไทยรางวัลขวัญใจประชาชน โดยได้เชิญนักออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อาทิ จิตต์สิงห์ สมบุญ, วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข, อยุทธการ จันทโชติ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา โดยประชาชนทั่วไป สามารถร่วมชมผลงานที่ www.m-cultuer.go.th หรือ www.ocac.go.th

อย่างไรก็ตาม นอกจากสาวงามทุกคนจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงของจังหวัดตนเองในการจัดงานครั้งนี้แล้ว สาวงามทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2561 ยังได้รับการอบรมให้ความรู้ในด้านการแต่งกายชุดไทยในรัชสมัยต่าง ๆ ความรู้ด้านมารยาทไทย การแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย และความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สาวงามทุกคน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ สมคุณค่า กับการปฏิบัติหน้าที่ “กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์” อีกด้วย สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765