สรรพสามิต เข้มงดออกใบอนุญาตขายเหล้าเบียร์ช่วงสงกรานต์ สั่งเฉียบจับร้านเร่ขายริมทาง ขายไร้ใบอนุญาต “เครือข่ายงดเหล้า” ชี้เป้ายังวางขายเกลื่อน-กักตุนตบตาเจ้าหน้าที่

0
2180

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่กรมสรรพสามิต เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) พร้อมด้วยเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายสมชาย พูลสวัสดิ์  อธิบดีกรมสรรพสามิต ผ่านทางนายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และนายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อเรียกร้องให้เข้มงวดร้านค้าเร่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมทาง และร้านค้าไม่มีใบอนุญาตขาย เพื่อเตรียมรับมือเทศกาลสงกรานต์

เภสัชกรสงกรานต์ กล่าวว่า จากข้อมูล 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา พบว่ามี เกิดอุบัติเหตุสูงถึง 3,447 ครั้ง เสียชีวิต 442ราย ผู้บาดเจ็บ 3,656 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 60 สาเหตุอันดับหนึ่งคือ เมาสุรา รองลงมาขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุราสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลมาโดยตลอด แม้จะมีกฎหมายควบคุมแต่ยังพบการพยายามหลบเลี่ยง เช่น ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ขายบนทางหรือไหล่ทาง การขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด การเร่ขาย ฯลฯ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัด เช่น เส้นทางถนนมิตรภาพ พหลโยธิน เพชรเกษม สุขุมวิท ล่าสุดได้รับข้อมูลว่า เริ่มมีการกักตุนเหล้าเบียร์เพื่อเตรียมขายริมทางสงกรานต์ ยังไม่นับรวมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่กระหน่ำกันอย่างเต็มที่

เภสัชกรสงกรานต์ กล่าวด้วยว่า ในฐานะที่กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดการบาดเจ็บล้มตายช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีข้อเสนอ ดังนี้ 1.งดออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราชั่วคราว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ที่มีคนเสียชีวิตมากทุกปี และน้ำเมาเป็นสาเหตุอันดับ 1 อีกทั้งปัจจุบันมีใบอนุญาตเกือบ 6 แสนใบซึ่งมากกว่าประเทศใหญ่ๆ หลายประเทศ 2.เร่งเตรียมการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาตริมทาง ช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะถนนสายหลักบริเวณทางเข้าออกสถานีบริการน้ำมันเชื่อเพลิง รวมถึงบังคับใช้กฎหมายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ริมทาง ไหล่ทาง  ซึ่งออกตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ปัจจุบันเริ่มมีการกักตุนเหล้าเบียร์เพื่อขายในพื้นที่ดังกล่าว โดยเอเย่นต์น้ำเมาค่ายดัง แอบซ่อนในถังน้ำแข็งปะปนกับเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ดังนั้นขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และเตรียมแผนลงตรวจตราจริงจัง

ขณะที่นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า กรมสรรพสามิตมีมาตรการรับมือเทศกาลสงกรานต์ เน้นบังคับใช้กฎหมาย และปราบปรามตรวจจับการขายเหล้าเบียร์ที่ผิดกฎหมาย การห้ามขายเหล้าเบียร์ริมทาง ขายโดยไม่มีใบอนุญาต ทั้งนี้ได้สั่งการไปยังสรรพสามิตทุกพื้นที่ให้รณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ หากพบการทำผิดดำเนินคดีได้ทันที เพื่อยับยั้งอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ และยืนยันว่าไม่มีใบอนุญาตขายชั่วคราวช่วงสงกรานต์อย่างแน่นอน ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบ อยู่ในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม ขอให้ทางร้านค้าให้ความร่วมมือและดำเนินการให้ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะการขายเหล้าเบียร์ให้เด็กเยาวชน ซึ่งสิ่งที่ทางสรรพสามิตยังห่วง คือการลักลอบขาย ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา หากรู้เบาะแสให้แจ้งมาที่สรรพสามิตได้ทันที