“สมเด็จฯวัดปากน้ำ” เจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารใหม่ ขยายพื้นที่ รพ.ราชพิพัฒน์ จาก 150 เตียง เป็น 300 เตียง

0
1859

 

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เวลา 9.19 น. ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานแทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตบางแค ข้าราชการ คณะศรัทธา บุคลากรโรงพยาบาล และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยในช่วงเช้าก่อนเข้าสู่พิธีตามเวลามงคลฤกษ์ พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมคณะได้เดินทางไปยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เพื่อนำแผ่นศิลาฤกษ์กราบขอเมตตาสมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย์ ได้โปรดแผ่เมตตาเจิมแผ่นศิลาให้ก่อน ระหว่างนั้นพราหมณ์ได้ประกอบพิธีบูชาฤกษ์ อ่านโองการบวงสรวง ณ บริเวณหลุมศิลาฤกษ์ เมื่อเข้าพิธีศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กล่าวถวายรายงานว่า โรงพยาบาลแห่งนี้สร้างขึ้นในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 โดยพระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ ได้รับการบริจาคที่ดิน จำนวน 7 ไร่ จากนายเติม และนางจ่าง พรมจีน เพื่อสร้างโงพยาบาลทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผอ.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากถึงวันละกว่า 1 พันคน สถานที่ไม่เพียงพอต่อการบริการ จึงจำเป็นต้องขยายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 23.40 เมตร ยาว 74 เมตร สูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวม 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 18,000 ตรม. โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 720 วัน ได้รับงบประมาณจาก กทม. วงเงิน 388 ล้านเศษ ซึ่งทางโรงพยาบาลมีแผนที่จะขยายการให้บริการจาก 150 เตียง เป็น 300 เตียง เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้นการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพเพิ่มศักยภาพบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูงรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาลต่อไป