“สมเด็จฯป.อ.ปยุตฺโต” ประกาศงดจารแผ่นทองเหลืองหล่อพระพุทธรูป หลังถูกนำภาพถ่ายไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ หวั่นถูกนำไป “เฉเชือน” ขยายเรื่องราว

0
304

วันนี้ (11 ก.ย.63) เฟสบุ๊ค วัดญาณเวศกวัน ได้เผยแพร่ใบบอกเหตุปรารภของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือ  “ป.อ.ปยุตฺโต” เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนชื่อดัง ถึงรองเจ้าอาวาส และบรรดาพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน ระบุว่า เมื่อประมาณ  10 วันก่อน มีพระภิกษุรูปหนึ่งและโยมอุบาสก 2-3 ท่าน เดินทางจากวัดญาณเวศกวันไปพบกับตน ณ ที่พักสงฆ์อาพาธในชนบท เพื่อทำกิจธุระของวัดญาณเวศกวัน นอกจากเรื่องกิจธุระของวัดแล้ว ได้รับฝากนำจดหมายบอกแจ้งเรื่องของวัดสำคัญวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค ซึ่งขอให้จารแผ่นทองเหลืองเพื่อใช้ในการหล่อพระพุทธรูปบูชา วันนั้น เมื่อกิจธุระเรื่องของวัดเสร็จแล้ว ก่อนคณะจะเดินทางกลับไป จึงจารแผ่นทองเหลืองให้คณะพระและอุบาสกกลับไปด้วย ในบรรยากาศที่ง่ายๆ สบายๆ นั้น อุบาสกบางท่านก็ถ่ายภาพไว้บ้าง

ต่อมาเมื่อ 3 วันก่อนนี้ ได้ทราบตามที่พระผู้อยู่ดูแลใกล้ชิดบอกกล่าวว่า  ได้มีการนำภาพที่ถ่ายกันเองภายในวันนั้นออกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ในทำนองแสดงความขอบคุณ แต่กลายเป็นการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ ซึ่งผู้ดูผู้เห็นไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไป อาจคิดเห็นขยายเรื่องราวออกไป ทำให้เรื่องผ่านๆ เบาๆ กลายเป็นเรื่องสานต่อยืดยาว จึงสมควรจะให้มีความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และป้องกันความเป็นไปสืบเนื่องที่อาจจะเฉเชือนออกไป

นับแต่ตนเข้าสู่ฐานะปัจจุบันนี้เมื่อปลายปี 2559 แล้ว ก็ได้พบกับการนิมนต์ขอร้องในเรื่องใหม่นี้ คือมีการส่งแผ่นโลหะมาให้จาร เพื่อนำไปใช้ในพิธีหล่อพระพุทธรูปใหญ่ๆ หรือครั้งสำคัญๆ ผ่านมาถึงบัดนี้ในเวลาราว 4 ปี นับได้ 7 ครั้ง คือประมาณครึ่งปีจะมีสักครั้งหนึ่ง ส่วนมากเป็นงานของส่วนราชการ เช่น กองทัพอากาศ สำนักงานเขต หน่วยงานใหญ่ของตำรวจ รวมไปถึงมูลนิธิบ้าง และเอกชนก็มี การหล่อพระในโอกาสที่สร้างวัดใหม่บ้าง สร้างศาสนสถานใหม่บ้าง น้อยรายนักจะพบตัวเจ้าของงานที่มารอพบตนในเวลาที่ไปที่วัด ส่วนมากส่งหรือฝากใบบอกเรื่องและแผ่นโลหะต่อๆ มา เช่นทางไปรษณีย์

เรื่องนี้มองได้ว่า หน่วยงานหรือกิจการใหญ่ๆ นั้น ถือเกณฑ์ว่าขอจารึกจากพระที่อยู่ในฐานะนี้ให้ได้ครบตามรายนามในทำเนียบ ทำตามระเบียบแบบแผนของราชการ หรือให้ถูกต้องตามธรรมเนียม ส่วนทางฝ่ายพระที่ได้รับคำขอก็ให้ความสำคัญว่า ทางราชการบ้านเมืองหรือญาติโยม มาทำการที่เป็นการอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนา มองเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือทำการเพื่อประโยชน์ทางธรรมทางจิตใจของประชาชน เช่นว่าสร้างพระพุทธรูปนั้นให้เป็นหลักใจที่เคารพบูชาของข้าราชการในหน่วยนั้นๆ พระจึงควรต้องเอื้อเฟื้อหรือร่วมมือ อย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปนั้น โดยมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ ก็ตั้งใจมีเจตนามุ่งให้ดี จารให้แล้ว ส่งไปรษณีย์ไปให้ก็จบเรื่องไป

เรื่องที่เป็นมาอย่างที่เล่าไปนั้น เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไร เมื่อเรื่องนั้นๆ มาถึง ก็ทำใจมุ่งดีทำให้ไป ผ่านไป แต่คราวนี้ที่มีการเผยแพร่ภาพออกไปนั้น มีคนได้เห็นได้ดูเท่าไรไม่ทราบ แต่ต่อจากนี้ไป เมื่อมีใครส่งเรื่องมาขอให้จารแผ่นโลหะ ก็ไม่รู้ว่าได้เกิดความคิดที่จะขอนั้น เนื่องจากได้ดูได้รู้ได้คิดจากการเห็นภาพที่เผยแพร่หรือไม่ อย่างนี้เรียกว่าก็จะเป็นความไม่หมดจด เมื่อแยกไม่ได้ จึงควรหยุดควรตัดเสียทั้งหมด

โดยปรารภเหตุดังว่านั้น จึงบอกเล่ามาให้ทุกท่านที่วัดรู้เข้าใจ และร่วมปฏิบัติในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างดีด้วย คือ เมื่อมีเรื่องขอให้จารแผ่นโลหะมาถึงวัดโดยทางไปรษณีย์หรือมีใครนำมาส่งก็ตาม ขอให้ช่วยส่งเรื่องกลับคืนไป โดยบอกแจ้งชี้แจงด้วยอาการสุภาพอ่อนโยน ตามนัยแห่งใบบอกเหตุปรารภนี้ โดยสามารถบอกประกอบไปด้วยว่า ตนอาพาธไปอยู่ในถิ่นห่างไกล ควรให้ได้มีโอกาสอยู่เงียบๆ พร้อมทั้งแนบสำเนาใบบอกเหตุปรารภนี้ไปกับคำขอหรือจดหมายที่ส่งคืนไปนั้นด้วย

ส่วนท่านที่เผแพร่รูปภาพนั้น ไม่ทราบว่าภาพไปถึงท่านอย่างไร ตนเองก็ไม่มีภาพเพราะคณะถ่ายภาพแล้วก็เดินทางไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ก็เป็นอันว่าไม่ต้องไปถือกัน แต่ควรให้ท่านวางใจได้ เมื่อท่านแสดงความขอบคุณขอบใจเสร็จไปแล้ว ก็ปิดรายการให้เรื่องจบไปด้วยดี โดยที่ทางวัดนี้ก็ปฏิบัติไปตามหลักการและเหตุผล