“สมเด็จฯธงชัย” นำพระคณาจารย์ดังนั่งปรกในพิธีมังคลาภิเษก “พระพิฆเนศวร” ครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

0
2364

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานประกอบพิธีมังคลาภิเษกพระพิฆเนศวร  เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าร่วมพิธี

          การจัดสร้างพระพิฆเนศวรในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการ สถาปนากรมศิลปากรและเพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนโบราณคดี” เพื่อใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์โบราณสถานและพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั่วประเทศ

พิธีมังคลาภิเษก เริ่มในเวลา 09.09 น. โดยพราหมณ์ ดร.ประจักษ์ แสงสว่าง และคณะพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ ด้านหน้าพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเวลา 13.08 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมเทียนมหามงคล เทียนวิปัสสี เทียนมังคลาภิเษก เทียนชัยและประกอบพิธีจุดเทียนชัย พระสงฆ์ 4 รูป เจริญพระคาถาจุดเทียนชัย พระคณาจารย์ 18 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม จังหวัดสระแก้ว ประกอบพิธีดับเทียนชัยและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับรายชื่อพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ อติสักโข) วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม, พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร, พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปญโญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี, พระครูสมุห์อวยพร ฐิตญาโณ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม, หลวงพ่อเอนก ปัญญาวุฒโท วัดปรีดาราม จ.นครปฐม, หลวงพ่อสุรินทร์ กิตติโก (พระครูกิตติปัญญาวัฒน์) วัดนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา  พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขันฑ์ จ.ลพบุรี, พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์ จันทศร) วัดบางปรงธรรมโชติการาม จ.ฉะเชิงเทรา พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทองสุข ลัทธเมโธ วัดหนองฆ้อ จ.ระยอง พระครูสังฆรักษ์สุรเดช อินทวัณโณ สำนักสงฆ์เวฬุวัน จ.นครราชสีมา พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต) วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ, พระครูพิสิฐ ธรรมคุณ (หลวงพ่อเอียด ครุธมฺโม) วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง, พระครูมนูญ ศีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี, พระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย) วัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

ผู้สนใจบูชา สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๔๔๔๓, ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๓๔ หรือ ช่องทาง facebook : พระพิฆเนศวร 108 ปี กรมศิลปากร