สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทสงกรานต์ ให้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ ด้านพศจ.สมุทรสาคร จัดพื้นที่ 16 วัดเล่นน้ำ “ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

0
1935

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  เสด็จยังพุทธมณฑลทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยก่อนเข้าประชุมมส. ได้ประทานวโรกาสให้พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถวายการอารักขา เข้าถวายน้ำสรง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกพศ. คนที่ 2  กล่าวว่า หลังจากที่พ.ต.ท.พงศ์พร และข้าราชการพศ. ได้สรงน้ำสมเด็จพระสังฆราชแล้ว พระองค์ได้ประทานพระโอวาทแก่ข้าราชการและประชาชนความว่า  ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ให้ทุกคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้  ซึ่งพระดำรัสดังกล่าวสร้างความปีติแก่ข้าราชการพศ.และประชาชนชาวไทยเป็นอยากมาก

วันเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) สมุทรสาคร ร่วมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ภาคเอกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พยาบาล อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย และประชาชนจิตอาสา ร่วมเปิดศูนย์และปล่อยขบวนรณรงค์

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า เพื่อให้การเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของพี่น้องประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2561 เป็นไปด้วยความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย ในปีนี้พศจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมเป็นคณะทำงานปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจังหวัดสมุทรสาครได้ประกาศให้พื้นที่วัดจำนวน 16 แห่ง เป็นที่เล่นสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ แยกเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 4 วัด ได้แก่วัดป่าชัยรังสี วัดบางปลา วัดบางปิ้งและวัดคลองครุ อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดท่ากระบือ วัดนางสาวและวัดใหม่หนองพะอง อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดปทุมทองรัตนราม วัดสุนทรสถิต วัดหนองสองห้อง วัดใหม่ราษฎร์นุกูล วัดคลองตัน วัดยกกระบัตร วัดเจ็ดริ้ว วัดโรงเข้ และวัดหลักสอง