“สมเด็จพระเทพ” เสด็จฯรัสเซียทอดพระเนตรโขน “พระจักรีบารมียิ่งฟ้า” ณ โรงละครมารินสกี้ ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 120 ปี

0
1657

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 19.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหพันธรัฐรัสเซีย ณ โรงละครมารินสกี้ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงโขน ซึ่งรัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม  และกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ร่วมจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซีย

โดยจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “พระจักรีบารมียิ่งฟ้า” (นารายณ์ปราบนนทุก–สีดาหาย–ถวายพล–ยกรบ–พระรามครองเมือง) ณ โรงละครมารินสกี้ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยคณะนักแสดงจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การจัดโขนรามเกียรติ์ ชุด “พระจักรีบารมียิ่งฟ้า” ณ โรงละครมารินสกี้ นี้ นอกจากฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 120 ปีแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแสดงโขน ซึ่งถือเป็นศิลปะแขนงสูงของคนไทยที่หาชมได้ยาก ที่สำคัญสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การส่งออก โดยใช้มิติวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างของคนไทยและรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น