สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา”

0
1269

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา”  (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณสิริกิติยา เจนเซน ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร เฝ้าฯ รับเสด็จ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา”  (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล ผ่านการตีความและสื่อความหมายด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัย จากมิติและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการนำผู้คนในยุคปัจจุบันให้เข้ามามีส่วนร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีคุณสิริกิติยา เจนเซน ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้อำนวยการโครงการการศึกษา สันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมการจัดนิทรรศการฯ ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากนิทรรศการ “วังน่านิมิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ประกอบด้วย นิทรรศการ “นัยระนาบนอก อินซิทู : แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน” เป็นนิทรรศการแนวทดลองที่ผสานมุมมองของศิลปินร่วมสมัย ๗ คน ได้แก่ ปรัชญา พิณทอง , อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ , นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ , ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช , ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์ , ออน คาวารา , หยัง โว มาร่วมสร้างบทสนทนากับพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยผ่านงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งขยายขอบเขตการจัดแสดงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นักภาษาศาสตร์ นักดนตรี นักผังเมือง สถาปนิก นักพฤกษศาสตร์ นักออกแบบ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ มาร่วมนำเสนอผลงาน แสดงมุมมองและแรงบันดาลใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ ประกอบกับการนำสิ่งของจัดแสดงบางส่วนจาก “นิทรรศการวังน่านิมิต” กลับมานำเสนออีกครั้ง

นิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present)  เปิดให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร