สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา สาธุชนทั่วสารทิศแห่เข้าเวียนเทียน-ฟังธรรม

0
1945

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีด้านทิศใต้องค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา มหาเถรสมาคม(มส.) ได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดขึ้น ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ. ถึง วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจิริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การเวียนเทียน การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา การประกวดของเด็กและเยาวชน การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ฆราวาส และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา การถวายสังฆทาน

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ในภาคเช้าของวันนี้ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ นำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวียนเทียนประทักษิณ รอบองค์พระประธานพุทธมณฑล และในเวลา ๑๘.๓๐ น. พระวิสุทธวงศาจารย์ กรรมการมส. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ ต่อจากนั้น พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง สนทนาธรรม

 

ด้านนายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.พศ. ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า นับตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนมาร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวนกว่า ๑ หมื่นคน จากนั้นมีการทยอยเข้ามาไหว้พระ เวียนเทียน อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมแล้วราว ๒ หมื่นคน และในค่ำคืนนี้คาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาไหว้พระ เวียนเทียนและฟังธรรมอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการจัดงานในปีนี้ พศ.ได้จัดให้มีร้านค้าประชารัฐ มีการนำสินค้าจากชุมชนต่างๆ เข้ามาขายเป็นครั้งแรก ทำให้มีผู้สนใจเข้าเลือกซื้อสินค้าจำนวนมากอีกด้วย