“สมเด็จพระสังฆราช” เป็นประธานสวดมนต์บทรัตนสูตรปัดเป่าโควิด

0
56

 เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 11 พ.ค.64 ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน และขจัดปัดเป่าโรคภัย จากโรคโควิด-19 โดยการจัดพิธีดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในพระอุโบสถโดยเด็ดขาด มีเพียงสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ รวม 18 รูป นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถเท่านั้น โดยหลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้ว สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเจริญจิตตภาวนา เป็นอันเสร็จพิธี

นายสิปป์บวร แก้วงาม โฆษกพศ. กล่าวว่า การเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) กำหนดให้จัดขึ้นทั่วประเทศ  โดยให้วัดดำเนินการดังนี้ ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จัดที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่างๆ ดำเนินการดังนี้ หนกลางที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา, หนเหนือ ที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่, หนตะวันออก ที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร และหนใต้ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง และให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และหลังจากวันที่ 11 พ.ค.ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย