สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระพรหมบัณฑิต” ดำรงตำแหน่ง รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

0
831

วันนี้ (10 ก.ค.2562) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 17/2562ในวาระปกติ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุม

(ชมคลิป)

ภายหลังการประชุมมส. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า วันนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. รักษาการเจ้าคณะภาค 2 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง แทนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม อดีตกรรมการมส. และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่มรณภาพลงเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดที่รพ.กรุงเทพ จึงเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางว่างลง