“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานส.ค.ส.ปีใหม่ 2564 เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรมประทานพรความสุขปีใหม่ 2564

0
961

“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ” ด้านสำนักพุทธฯร่วมมือกับวัดอรุณฯ ส่วนกรมการศาสนาจับมือวัดยานนาวา จัดสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์

วันนี้ (25 ธ.ค. 2563) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 โดยเป็นพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พ.ศ.2564 ว่า “สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”

ด้านนายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ตามที่มติมหาเถรสมาคม(มส.) ให้งดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภาคให้พิจารณาตามมาตรการของแต่ละจังหวัด เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น  พศ.ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปี ที่จัดเป็นการเฉพาะและเป็นการภายในของคณะสงฆ์ ที่พระอุโบสถวัดอรุณฯ โดยไม่มีประชาชนเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์อยู่ที่บ้าน ร่วมกับครอบครัว

ทั้งนี้พศ.ได้จัดทำหนังสือสวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบ อี-บุ๊คสามารถดาวน์โหลดได้ทาง เฟสบุ๊ค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเว็บไซต์ www.onab.go.th สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 26 มิถุนายน 2563 ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช … www.onab.go.th และสามารถร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT), ช่อง 7 HD และ เฟสบุ๊ค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.ตั้งแต่เวลา 23.10 น. ถึง เวลา 00.05 น.ของวันที่ 1 ม.ค.2564

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามที่กรมการศาสนาต้องงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ท้องสนามหลวงในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ จัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 ต้องงดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ดังนั้นทางกรมการศาสนาจึงได้ประสานกับวัดยานนาวา เพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นการภายใน แต่จะมีการถ่ายถอดสดผ่านทางช่อง 5, เฟสบุ๊ค วัดยานนาวา และ เฟสบุ๊ค กรมการศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ได้ที่บ้านด้วย