“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานไฟพระฤกษ์แก่กระทรวงวัฒนธรรมจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่

0
247

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นผู้แทนเข้ารับการประทานไฟพระฤกษ์

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมพิธีรับไฟพระฤกษ์ประทานหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ นำไปมอบแก่เจ้าอาวาสวัดที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่