สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าพระกฐิน ให้คุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ อัญเชิญไปถวายวัดบางม่วง จ.นนทบุรี

0
266

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทาน ผ้าพระกฐิน ให้คุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ อัญเชิญไปถวายวัดบางม่วง จ.นนทบุรี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้คุณณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบางม่วง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564โดยมียอดบริวารกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 เป็นยอดเงิน 1,927,370.97 บาท เพื่อทางวัดได้จัดซื้อรถกู้ชีพและอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งนี้ ทางวัดไม่ได้พิมพ์ซองกฐินบอกบุญเรี่ยไรแต่อย่างใด

วัดบางม่วง เป็นวัดที่ประกาศรับทำพิธีฌาปนกิจศพโควิด-19 ที่ญาติหาวัดไม่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการสร้างกุศลให้กับผู้เสียชีวิตหมดความห่วงใย และเพื่อไม่ให้จากไปอย่างโดดเดี่ยว โดยหลวงพ่อเจ้าอาวาส พระ​สมุห์ ​บุญ​เกิด​ ฐานุตตโร เจริญพรขอพระบารมีหลวงพ่อดำ แห่งวัดบางม่วง อำนวยอวยพรให้ทุกท่าน เจริญด้วย อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มีความร่ำรวยไร้โรคภัยคิดสิ่งใดจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกท่านเทอญ