สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท พล.อ.ธนะศักดิ์ ในโอกาสเข้าถวายสักการะมส. ทรงแนะยึดอริยสัจสี่ และหลักทรงงาน ร.9 เพื่อจรรโลงพุทธศาสนา

0
1084

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลพศ. ได้เข้าถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ก่อนเริ่มการประชุมมส. โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ต่อพล.อ.ธนะศักดิ์ และคณะ ว่า การปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งใด หน้าที่ใด จำเป็นต้องรู้ ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่ทำ ถ้าจะกล่าวตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ต้องทำงานโดยวิจารณญาณตามหลักอริยสัจสี่ เพื่อให้ทราบ ทุกข์ คือ สภาพปัญหาที่แท้จริง สมุทัย คือ สาเหตุแห่งปัญหา เพื่อเป้าหมาย คือความดับสิ้นแห่งปัญหา ที่เรียกว่า นิโรธ ตามหนทางหรือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกว่า มรรค ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นผู้บริหารพระราชภาระ ได้อย่างสมพระราชสถานะ ทรงเริ่มด้วยการศึกษา วิจัยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทรงเข้าถึงสถานการณ์จริง จนทรงเห็นประจักษ์ด้วยสายพระเนตร นำไปสู่โครงการพระราชดำริหลายพันโครงการ ท่านในฐานะผู้บริหาร จึงอาจน้อมนำหลักอริยสัจสี่และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ไปเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์ และกิจการพระพุทธศาสนา จึงขอฝากหลักการสำคัญของการทำงานไว้ จะได้ช่วยกันจรรโลงสถาบันพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองคู่ชาติ ในฐานะเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของราชอาณาจักรไทยสืบไป

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวภายหลังการเข้ารับประทานพระโอวาทว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ตนและคณะได้รับประทานพรจากสมเด็จพระสังฆราช และพระองค์ยังทรงให้กำลังใจในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และจากที่ตนดูแลกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ด้วย ก็จะนำงานทั้งสองส่วนคือกรมการศาสนา(ศน.) และพศ. มาส่งเสริมสนับสนุนกันมากขึ้น พร้อมกันนี้ตนยังได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อทำงานคู่ขนานไปกับพศ. ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องแผนงาน อัตรากำลัง การโอนย้ายข้าราชการ งบประมาณอุดหนุน เป็นต้น และทางพศ. รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ก็ต้องตั้งคณะทำงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อพิจารณาก่อนที่จะส่งเรื่องมายังพศ.ด้วย

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการทุจริตงบประมาณอุดหนุนงัด หรือเงินทอนนั้น ไม่ได้มีการมอบนโยบายพศ. แต่ขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากทางตำรวจปปป.ขอข้อมูลมาก็พร้อมให้ข้อมูล อย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหาการทุจริตในพศ. ในประเด็นใหม่ หลังจากนี้หากมีเรื่องส่งมาที่ตนเมื่อใด ตนจะประสานไปยังศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปด้วย