สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตร และกัปปิยภัณฑ์แก่ทายาทผู้เสียชีวิต -ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

0
560

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์แก่ทายาทผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

จากเหตุการณ์ประทุษร้ายประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงปรารภห่วงใยผู้บาดเจ็บและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร 1 ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน 10,000 บาท ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน 10,000 บาท ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

โดยในวันนี้ (10 ก.พ.2563) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ข้างต้น ไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์ พร้อมทั้งมีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตร ของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตรายและครอบครัวญาติมิตร  ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจกับเหตุการณ์ จงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ขันติ สติและปัญญา

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ดังกล่าว เดินทางไปยังวัดตรีทศเทพวรวิหาร เพื่อมอบผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ จำนวน 2 ราย คือ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา และ ด.ต.เพชรรัตน์ กำจัดภัย เจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราช สังกัดสำนักงานตำแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 สาขานครราชสีมา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีกำหนดจะเชิญผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ประทานตามพระประสงค์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไปยังจังหวัดนครราชสีมาต่อไป