สมเด็จพระสังฆราชประทานพร-การ์ดปีใหม่ ปี 2562

0
2249

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่การ์ด เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระเมรุ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4, พระอัยยิกาในรัชกาลที่ 6 และในรัชกาลที่ 7, พระปัยยิกาในรัชกาลที่ 8 และในรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดพิมพ์ขึ้น จำนวน 30,000 แผ่น และจะแจกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในคืนสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อไป