สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ – “เทวัญ” ตรวจเยี่ยมโรงทานวัดระฆังฯ ยันพร้อมรับพระสงฆ์กลับจากอินเดียให้กักตัวในโรงแรม

0
515

วันที่ 23 เม.ย.62 ที่วัดระฆังโฆสิตาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งแจกถุงยังชีพที่โรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้นายเทวัญ กล่าวว่า โรงทานที่วัดระฆังฯ นอกจากจะทำอาหารแจกประชาชนที่เดือดร้อนแล้ว ยังมีการทำอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์รพ.ศิริราชด้วย วันละ 1,500 กล่อง รวมทั้งแจกไปยังชุมชนโดยรอบวัดด้วย โดยขณะนี้ตามวัดที่มีศักยภาพได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนขึ้นทั่วประเทศแล้ว พร้อมกันนี้ตนยังได้แจ้งไปยังนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ.ด้วยว่า ให้ประสานงานกับผอ.สำนักงานเขต และผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า หากมีผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยประชาชน ให้ประสานจัดขึ้นตามวัดต่างๆ เพื่อให้วัดเป็นจุดศูนย์กลางในการแจกอาหาร สิ่งของช่วยเหลือประชาชน

นายเทวัญ กล่าวต่อไปว่า ส่วนพระสงฆ์ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน เพราะวัด พระสงฆ์ อยู่ได้เพราะการทำบุญของพุทธศาสนิกชน เมื่อไม่มีคนไปทำบุญ พระสงฆ์ก็ลำบาก และยิ่งสถานการณ์เกิดโรคระบาด ทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ซึ่งทางมหาเถรสมาคม(มส.) กำลังหาทางช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เดือดร้อนอยู่

เมื่อถามถึงมาตรการในการเตรียมรับพระสงฆ์ แม่ชี และพุทธศาสนิกชน ที่กำลังจะเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียในวันที่ 24-25 เม.ย.นี้ นายเทวัญ กล่าวว่า จะมีพระสงฆ์เดินทางกลับมารวมประมาณ 260 รูป และแม่ชี กับพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนหนึ่ง โดยชุดแรกจะเดินทางถึงเมืองไทยในวันที่ 24 เม.ย. เวลา 15.30 น. ลงที่สนามบินดอนเมือง เป็นพระสงฆ์ประมาณ 130 รูป แม่ชี 20 คน และฆราวาสประมาณ 10 คน ซึ่งตนจะเดินทางไปรับด้วยตัวเอง โดยในส่วนของพระสงฆ์ ได้หารือมส.แล้วว่า ให้สามารถกักตัวในโรงแรมได้ แต่เรื่องสถานที่ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นที่ใด ขณะเดียวกันจะมีการจัดพระสงฆ์ไว้คอยดูแล เพื่อให้พระสงฆ์ที่กักตัวสามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ เช่น พระที่ดูแลจะคอยรับประเคนอาหารก่อนที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ที่อยู่ในสถานที่กักตัว เป็นต้น

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า มส.ได้มีมติพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 ระบุว่า ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แจ้งว่าจะมีพระภิกษุจากเมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 226 รูป เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 24 เม.ย. จำนวน 104 รูป และวันที่ 25 เม.ย.จำนวน 122 รูป โดยพระภิกษุดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข คือ การกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน ในสถานที่ที่ราชการจัดไว้ ซึ่งมส.เห็นควรให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้พระภิกษุที่เดินทางมาจากต่างประเทศพักอาศัยในสถานที่ที่ไม่ใช่วัด เช่น โรงแรม  อาคารชุด หรือที่พักอื่น ๆ ตามจุดที่ทางราชการจัดให้โดยอนุโลม 2.ให้พระสังฆาธิการในเขตพื้นที่ที่สถานกักตัวพระภิกษุตั้งอยู่ จัดพระภิกษุตามความเหมาะสมไปปฏิบัติกิจ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวก เช่น การรับประเคนภัตตาหารแทนพระภิกษุที่ถูกกักตัว โดยให้ประสานงานกับผู้ดูแลสถานที่ที่กักตัวพระภิกษุตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้พศ.ได้ทำหนังสือเวียนขออนุมัติกรรมการมส. เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติรับทราบ