สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เตือนบริหารงบฯรร.ปริยัติธรรมผิดพลาดกระทบพระธรรมวินัย

0
272

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมส. ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม มอบหมายให้ตนมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยตนเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นชอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 แต่ส่วนตัวก็ยังเป็นห่วงคณะสงฆ์ว่าจะมีความเข้าใจพ.ร.บ.ดังกล่าวมากเพียงใด จึงเห็นด้วยกับการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน เพราะจะมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงบประมาณในการบริหารงานจากรัฐบาลด้วย ดังนั้นจะต้องให้เกิดความเข้าใจ เพื่อการทำงานต่างๆจะได้อยู่ในกรอบ ระเบียบ การบริหารงานจะได้ไม่บกพร่อง เสียหาย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวต่อไปว่า พระภิกษุสามเณรอยู่ด้วยพระธรรมวินัย แต่เรื่องงบฯกับพระธรรมวินัย ไม่ค่อยจะถูกกัน หากเกิดการผิดพลาดไป ก็หมายถึงพระธรรมวินัยด้วย ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนา ก็ถือว่ามีความผิดส่วนหนึ่ง และยิ่งหากมีเจตนาแล้วก็ย่อมเปราะบางมากที่สุดในการที่จะดำรงสมณเพศอยู่ได้ และหากมีเถยจิต (จิตที่คิดลักขโมย) ก็จะขาดจากความเป็นพระทันที ในการบริหารงบฯจะต้องให้ระวังให้ดี เราพระภิกษุไม่สามารถรู้ระเบียบได้มากเท่ากับหน่วยงานราชการ จึงต้องพึ่งหน่วยงานราชการมาดูแลด้วย เพื่อให้โปร่งใส เป็นธรรม ให้เกิดธรรมาภิบาล จึงอยากขอฝากผู้บริหารทุกท่าน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อความเป็นพระจะไม่เสียหาย ขณะเดียวกันเราต้องทำให้ผู้ที่เข้ามาบวชเรียนเกิดความรู้คู่กับความประพฤติ อย่าลืมอัตลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุสามเณร ไม่ใช่ไปเรียนสายสามัญแล้วลืมอัตลักษณ์ จะทำให้คณะสงฆ์เสื่อมเสีย ดังนั้นต้องให้การศึกษาคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และรักษาอัตลักษณ์ความเป็นพระ เณรไว้ด้วย อย่าทิ้ง อย่าละเลย ต้องช่วยกันกวดขัน อย่าเอาแค่เพียงปริมาณ ไม่ใช่พอมาบวชเรียนแล้ว ไม่ยอมปฏิบัติกิจของพระสงฆ์

*****************************************************************