สมเด็จพระมหาธีราจารย์ สั่งการให้เร่งประสานถวายเครื่องสมณบริโภค-เครื่องบริโภคแก่พระ-ฆราวาสที่ประสบภัยน้ำท่วม

0
872

จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก พนังกั้นน้ำและดินสไลด์ในหลายพื้นที่ทางภาคอีสานนั้น  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. ได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานงานเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัด ร่วมประสานงานจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

เพื่อเร่งเยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ เช่น ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ชัยภูมิ, ยโสธร, เพชรบูรณ์ ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. วัดยานนาวา กรุงเทพฯ  โทร.02-6723216