สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ร่วมกับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ลงพื้นที่ช่วยเหลือวัด-ประชาชนประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

0
584

วันนี้ (14 ก.ย.62) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม มอบขวัญกำลังใจ และเครื่องยังชีพแก่วัดและประชาชน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดเสมียนนารี วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. พร้อมด้วย ผอ.พศจ.อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้คณะ ได้เดินทางเพื่อมอบเครื่องสมณบริโภค  ถวายกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์ สามเณร และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยเดินทางไปยังวัดท่ากกแห่  อ.เมืองอุบลราชธานี  ศูนย์พักพิงบริเวณถนนเข้าหาดคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี  วัดบ้านช่างหม้อ อ.วารินชำราบ  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ และโรงครัวพระราชทาน อ.วารินชำราบ

จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมเยียนเจ้าคณะผู้ปกครอง ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการฯ ในอำเภอต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่วัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมกับมอบเครื่องสมณบริโภค กัปปิยภัณฑ์แก่วัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 88 วัด พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน

นายเทวัญ กล่าวว่า ได้รับการรายงานจากพศ.ว่า ผลกระทบของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิ เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมถึงพระสงฆ์ที่ต้องเดินลุยน้ำออกมาจากวัดเพื่อรับบิณฑบาต อีกทั้งบริเวณภายในวัดยังได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีจำนวนวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น จำนวน  97 แห่ง ภิกษุ สามเณรได้รับผลกระทบ 691 รูป สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นคณะสงฆ์จ.อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งศูนย์ร่วมรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลดลงแล้ว 4 เซนติเมตร ซึ่งหากไม่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่ม คาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ จนกลับสู่ภาวะปกติ

ภาพโดย สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒ ๖๗๒ ๓๒๑๖