สมเด็จพระมหาธีราจารย์ห่วงใย จัดพระธรรมวิทยากร-พระคิลานุปัฏฐาก ลงพื้นที่ “เยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0
754

วันนี้ (16 ก.ย.62) พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะเลขานุการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. ได้สั่งการให้ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมส. ลงพื้นที่ช่วยวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมเด็จพระหาธีราจารย์ ยังลงพื้นที่เองที่ จ.อุบลราชธานีด้วยนั้น พบว่าในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงมาแล้ว เช่น ที่อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ได้แจ้งผ่านทางคณะสงฆ์ที่ลงพื้นที่ไปว่า พื้นที่นาเสียหายไปเป็นจำนวนมาก จึงอยากฝากพระสงฆ์มาช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพันธุ์ข้าวไปปลูกทดแทนข้าวที่สูญเสียไปด้วย ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ที่น้ำลดแล้ว อยากให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าไปช่วยหาอาชีพเสริมด้วย

ด้านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีความเป็นห่วงในเรื่องจิตใจของพระสงฆ์และประชาชนที่ต้องประสบอุทกภัย จึงได้สั่งการให้ประสานไปยังกลุ่มพระธรรมวิทยากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลงพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้ว ในการไปสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งให้ประสานพระคิลานุปัฏฐาก ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการดูแลสุขภาพ ให้ลงพื้นที่พร้อมกับพระธรรมวิทยากรด้วย โดยจะมีการสำรวจพื้นที่ก่อนว่า จะเริ่มลงพื้นที่ตรงจุดใดก่อน