สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ฝากเจ้าคณะจังหวัด “พุทธวิธีการเผยแผ่ขั้นพื้นฐาน” ด้านพศ.เล็งของบฯ 1 พันล้าน หนุนงานเผยแผ่พุทธศาสนา

0
1391

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมกว่า 300 รูป/คน ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวเปิดการประชุม ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่สำคัญของพระสงฆ์ เพื่อการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบทอดต่อไปได้ และอยากฝากพุทธวิธีในการเผยแผ่ขั้นพื้นฐาน คือ ผู้เผยแผ่กับผู้เรียนรู้จะต้องเป็นกัลยาณมิตรกัน ส่วนการเผยแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนให้รู้จักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา จะต้องใช้วิถีของการปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชน พร้อมกันนี้ยังได้มีการออกแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกให้กับคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดไปดำเนินการด้วย

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 พศ.ได้ทำเรื่องของบฯการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประมาณ 1,000 ล้านบาท จากเดิมที่แต่ละปีจะได้รับงบฯในส่วนนี้ประมาณกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีหลายโครงการที่เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล การเผยแผ่พระธรรมทูตบนพื้นที่สูง การเผยแผ่พระธรรมทูตในต่างประเทศ และในการประชุมครั้งนี้จะมีการแนะนำวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อดิจิตอลด้วย