สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 160 รูป/คน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 62

0
1613

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน 160 รูป/คน และพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาประกาศยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 จำนวน 160 รูป/คน แบ่งเป็น พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป ฆราวาส จำนวน 61 คน และหน่วยงาน 8 แห่ง โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ได้ถวายรางวัลแก่พระเถระทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ พระราชภาวนาพิธาน วิ. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดละครเรื่องบุพเพสันนิวาส กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น นางแองเจลิก้า มาเรีย ฮินเตอร์ไมเออร์ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศเยอรมนี นายกฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ ๗๑๑ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อีกด้วย

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร