“สมเด็จธงชัย” อธิษฐานจิตจุดเทียนมงคลพิธีสวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่ “หลวงพี่น้ำฝน” นำเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์

0
742

 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 17.19 น. ที่ลานหน้าพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี “สวดมนต์ข้ามปี พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่ 2563” โดยมีพระเถรานุเถระ อาทิ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ร่วมในพิธี  มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายณรงค์  ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผอ.พศ. และผอ.พศจ.จากหลายจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี

เมื่อเริ่มพิธี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้เชิญเทียนชนวนถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อธิษฐานจุดเทียนมงคล และเทียนน้ำมนต์

ต่อมา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานในพิธีจุดเทียนพระพุทธมนต์ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน กิตฺติจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบพิธีนำสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเถราจารย์ผู้ทรงธรรมจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 84 รูป นั่งปรกอธิฐานจิตแผ่เมตตา เจ้าหน้าที่อ่านโองการสังเวยเทวดา 9 วัน เริ่มจาก อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ ตามฉบับล้านนา โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับวัน จากนั้นพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) นำกล่าวขอขมากรรม ตั้งสัจจะวาจา ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง จบแล้ว สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อธิษฐานจิตดับเทียนมงคล และมอบสิ่งของมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีก่อนจะเดินทางกลับ

สำหรับรายชื่อพระเถราจารย์จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ อาทิ พระเทพปริยัติมุนี (เจ้าคุณมีชัย) วัดหงส์รัตนาราม พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) วัดเทพหิรัณย์ จ.ชัยนาท พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) วัดไร่ขิง จ.นครปฐม พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม พระครูโกศลวชิรกิจ วัดประดู่ลาย (หลวงพ่อมาโนช) จ.กำแพงเพชร พระครูสุจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่อกำจัด) วัดป่าสัก จ.ชัยนาท พระครูโอภาสปัญญาคม วัดดับภัย จ.เชียงใหม่ พระครูจารุวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพ้ง) วัดหอมเกร็ด จ.นครปฐม พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม พระครูภาวนาโสภณ (หลวงพ่อสมพร) วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส) วัดจองคำ จ.ลำปาง

พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริปริยัติการ (หลวงปู่หงส์) วัดเพียนาม จ.ศรีสะเกษ พระครูปุญญาพิศาล วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม พระญาณวิกรม (หลวงพี่อุเทน) วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร พระสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ (หลวงพ่อสมชาย) วัดศรีสันต์มณฑาราม จ.สุพรรณบุรี

การจัดสวดมนต์ข้ามปี 2563 ในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดโครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทุกครอบครัว และประเทศชาติ โดยพิธีในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนเข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศไทย ณ วัดศูนย์กลางที่จังหวัดกำหนดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศตามบทสวดมนต์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดส่งไปให้ทุกจังหวัดผ่านทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด นอกจากนี้ในพื้นที่ของพุทธมณฑล จ.นครปฐม ทางสำนักงานพระพุทธฯได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนโรงทานสำหรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มาร่วมพิธีอีกด้วย