สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ และองค์กรทูตสันติภาพ ร่วมกับองค์ภาคีเครือข่าย องค์กรสังกัด UN จัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ I.OL. AWARD ณ ประเทศสิงคโปร์อย่างยิ่งใหญ่

0
340

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมโชติมงคล ; เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India), มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก (World Natural Resources Safety Protection Foundation Administration), องค์กรฑูตสันติภาพ (Envoy For Peace) องค์การการฑูตเอกชน คณะกรรมการสันติภาพโลก สมาคมเกาหลี (Private Public Diplomacy Organization World PeaceCommittee Korea Association -WPCKA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice – United Nations) (IPSPJ -UN) ได้ร่วมกันจัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ  International Outstanding Leadership Award (I.O.L.Award) รางวัลผู้นำดีเด่นระดับนานาชาติ ณ โรงแรมคอนคอร์ด ย่านออชาร์ด ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา

โดยมี ดร.เดวิด พิโรดิน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการจัดงาน ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่าน ด้วยตัวเองโดยมีบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรร มารับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน 93 ท่าน