สมาพันธ์ชาวพุทธเอเชีย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ถอนกำลัง คืนพื้นที่วัดพระธรรมกายให้สงฆ์

0
1234

ศูนย์ข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เครือข่ายสมาพันธ์ชาวพุทธทุกระดับ ออกแถลงการณ์ กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยขอเรียกร้องให้รัฐยกเลิกคำสั่งดังกล่าว มีเหตุผลประกอบดังนี้ 1.วัดพระธรรมกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งเป็นการแยกพุทธจักร กับอาณาจักรออกจากกัน คำสั่งดังกล่าวมุ่งจับกุม พระเทพญาณมหามุนี ซึ่งได้รับความยินยอมจากทางวัดให้เข้าตรวจค้น แต่ไม่พบพระเทพญาณมหามุนีในวัดแต่อย่างใด มีการถอดถอนพระเทพญาณมหามุนี ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสไปแล้ว การดูแลบริหารวัดทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน มีการนิมนต์พระหลายรูปไปรายงานตัวยังพื้นที่อื่น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า อาจจะถูกเชิญไปปรับทัศนคติ หรือแจ้งข้อหาต่างๆ พร้อมอาจกักบริเวณชั่วคราวจนถึงขั้นให้ลาสิกขา พระ เณร จำนวนมากเดือดร้อนทั้งการบิณฑบาต และการเข้าพื้นที่ และคำสั่งดังกล่าวขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 2.รัฐควรแยกระหว่างตัวบุคคลกับสิ่งก่อสร้าง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นไม่พบพระเทพญาณมหามุนี จึงควรยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ พร้อมถอนกำลัง และคืนพื้นที่ให้พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กลับใช้โอกาสปิดอาคารต่างๆ ไม่ให้พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนเข้าใช้ จึงอาจทำให้เข้าใจได้ว่า เป้าที่แท้จริงแล้ว คือ ยึดวัด ยึดทรัพย์สินเงินทอง ไม่ให้พระ และพุทธศาสนิกชนได้ใช้อาคารในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้วยเหตุผลทั้งหมด เครือข่ายสมาพันธ์ชาวพุทธทุกระดับ จึงขอเรียกร้องให้รัฐยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับเครือข่ายสมาพันธ์ชาวพุทธทุกระดับ ประกอบด้วย สมาพันธ์ชาวพุทธยุโรป เอเชีย ประเทศไทย อเมริกา ศรีลังกา ออสเตรเลีย และสมาพันธ์ชาวพุทธระดับจังหวัดอีก 46 จังหวัดทั่วประเทศ ลงนามในแถลงการณ์โดย นายบรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธเอเชีย นายดวงใจ เชื้อคำเพ็ง รักษาการประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย และนายกรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย