สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ แนะผู้ที่มีโรคประจำตัว พกยาติดตัวหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน บทเรียนจากกรณีผู้ป่วยหอบหืดเสียชีวิตในพื้นที่วัดพระธรรมกาย

0
1311

สำนักข่าว Thai R News วันนี้ (2มีนาคม60) ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโรคหอบหืด เสียชีวิตในพื้นที่วัดพระธรรมกายว่า ผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เคยมีประวัติอาการหอบรุนแรงหรืออยู่ในกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้ ควรจะมีช่องทางติดต่อกับแพทย์ประจำตัวเพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น และผู้ป่วยควรรู้อาการตัวเองดีว่าไหวหรือไม่อย่างไร ประกอบกับหากมีภาวะเครียด อารมณ์แปรปรวน และอยู่ในสถานที่แออัด จะทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นได้ง่ายและรุนแรง ซึ่งเข้าใจว่าในรายนี้ยาพ่นขยายหลอดลมที่พกติดตัวมาคงหมด จึงขอแนะนำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ควรระวังและเตรียมตนเองให้พร้อม ควรพกยาสำคัญติดตัวตลอดเวลา

นพ.สมชาย กาญจนสุต อุปนายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยทั่วไปภาวะนี้หากมีการดูแลรักษาที่ทันการณ์และถูกวิธีจะสามารถช่วยให้ปลอดภัยได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินควรจะจัดให้มีการตรวจสอบข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เน้นการเตรียมพร้อม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการออกปฏิบัติการที่เร็ว มีหน่วยที่มีศักยภาพในการช่วยชีวิตได้ดี เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันที อย่างในกรณีการจัดการเตรียมพร้อมในเหตุการณ์ชุมนุมที่มีคนจำนวนมากจะต้องมีการวางแผนและซักซ้อมจากเหตุการณ์สมมุติให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้ ทั้งหน่วยประจำการในพื้นที่และหน่วยสนับสนุน