สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เตรียมจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ 110 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระจ้าอยู่หัว

0
3526

พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, พุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม,วัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพฯ, องค์กรเครือข่ายชาวพุทธและภาคพุทธบริษัท จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2  มีนาคม 2561  ณ วัดพระปฐมเจดีย์

พลเอกธงชัย กล่าวด้วยว่า การจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ เนื่องในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เมื่อเสร็จพิธีอุปสมบทแล้ว พระภิกษุบวชใหม่ทั้ง 110 รูป จะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมฟื้นธรรมสถาพร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และในงานเทศกาลมาฆบูชานี้ จะมีพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑลด้วย

“ขอกราบนิมนต์ และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมในพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครบวชฟรีได้ที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โทร.02- 594-6996, 089-982-5598 และ089-899-9606”  พลเอกธงชัย กล่าว