สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมอนาคตเด็ก มอบ 200 ทุนการศึกษา “วันเด็กวิถีใหม่”

0
76

วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ  นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมกันแจกทุนการศึกษาแก่เด็กจำนวน 200 ทุนๆละ 1,000 บาท แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุโขทัย กรมการพัฒนาชุมชน ลูกหลานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนางเลิ้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง

ภายหลังการมอบทุนการศึกษาดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสตรีแห่งชาติฯตระหนักดีถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเป็นประจำทุกปี ร่วมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อต่อเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ ในปีนี้จึงจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ คือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป

“ขอเป็นกำลังใจทุกครอบครัวชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัวขอให้ช่วยกันปฏิบัติตนพร้อมทั้งให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด รักษาระยะห่างจากคนนอกครอบครัว สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อที่เราจะผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันโดยเร็ว” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯกล่าวทิ้งท้าย