สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ ให้ชุมชนบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

0
415

ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ  และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์   พร้อมด้วยผู้แทนของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน  ๒๖๐ ชุดให้กับ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙  ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”  สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน  ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ให้แก่ ชาวชุมชนแขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิรินทิพย์  มีนมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ  ประธานในพิธี  และ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  ขวัญมงคล ประธานเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการคลองสามวา  กล่าวรายงานสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของผู้พิการผู้ป่วยนอนติดเตียง  และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่  จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวปราศรัยพบปะทักทายประชาชน รวมถึงที่มาร่วมงาน  และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)ที่ดูแลในชุมชน  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

(ชมคลิป)

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติฯ นั้น ได้จัดโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ โดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ถุง ภายใต้โครงการ โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนไปแล้วหลายจังหวัด อาทิ ที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจะทยอยเดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ถุง ตามที่เรียนไว้ข้างต้น จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จากนั้น  ประธานในพิธี และคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพเยี่ยมเยียนให้กำลังใจบ้านผู้พิการติดเตียงจำนวน ๓ ราย คือ นางนพวรรณ  มานะ กับนางนางบุญเริ่ม  มานะวะ และนายเล็ก แซ่หว่อง  บริเวณ ถนนพระยาสุเรนทร์ ๑๖   แยก ๑ บางชัน คลองสามวา กทม.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ