สภาสตรีฯร่วมกับพช. ลงพื้นที่นครปฐม มอบถุงยังชีพและยกบ้านให้คนยากไร้ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

0
128

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฯ และองค์สมาชิกในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ “โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ให้ชาวชุมชนในเขตอำเภอสามพราน นครปฐม

วันนี้ ( วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน 350 ชุด ให้แก่ชุมชนในเขตอำเภอสามพราน นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายยงยุทธ สวนทอง​ นายอำเภอสามพราน นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ สธวท-นครปฐม พร้อมด้วย นายนิวัติ  หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด นางทิพวรรณ หิรัญ  กำนันตำบลท่าตลาด ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำโครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน สภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ได้จัดถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง กะปิ น้ำมัน น้ำตาล และอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแบ่งบันความสุข โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ร่วมใจกันแบ่งปันสิ่งของ รวมพลังน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนับสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ทั้งนี้จากการได้เยี่ยมบ้านเพื่อมอบสิ่งของแก่ครอบครัวของนายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ และครอบครัวของนางสาวละเอียด กุลโคก พบว่าไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ จึงได้ตกลงที่จะสร้างบ้านใหม่ให้ทั้ง 2 ครอบครัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนจำนวน 350 ครัวเรือนที่ซาลาประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจและเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย พช กำหนดปฏิบัติการ 90 วัน นับจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 จะร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 50 บาท/ครัวเรือน/วัน จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้กว่า 200,000 ล้านบาท/ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ