สบศ. เปิดแสดง ๘๙ ภาพผลงานศิลปะ “ด้วยใจภักดิ์ อัครศิลปิน แห่งสยาม” เผยแพร่พระเกียรติยศและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ร.๙

0
741

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมแสดงภาพผลงานศิลปะเพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หัวข้อ “ด้วยใจภักดิ์ อัครศิลปิน แห่งสยาม” ณ โรงละครหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(สบศ.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดี สบศ. ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน ผู้บริหารสถาบัน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธี

ปลัด วธ. กล่าวว่า กิจกรรมแสดงภาพผลงานศิลปะเพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หัวข้อ “ด้วยใจภักดิ์ อัครศิลปิน แห่งสยาม” ในครั้งนี้ ถือว่า สบศ. ได้นำผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึกตามจินตนาการผ่านเทคนิคการสร้างผลงานจิตรกรรม สีอะครีลิค สีน้ำ ประติมากรรม  ภาพพิมพ์ วาดเส้นและสื่อประสม ในเรื่องการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการรวมตัวกันของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียง ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยช่างศิลป  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๘๙ ผลงาน มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้

“ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ครู อาจารย์ ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ทรงทำให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ พร้อมกับขอชื่นชมคนรุ่นใหม่ที่ร่วมถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาเสนอผ่านงานศิลปะ ซึ่งจากการหารือกับผู้บริหาร สบศ. และศิลปินแห่งชาติ ศิลปินในครั้งนี้ จะร่วมกันศึกษาแนวทางนำงานศิลปะลงไปสู่ชุมชนโดยขอความร่วมมือจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วย” ปลัด วธ. กล่าว