สนองพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช โครงการเจ้าคณะ ผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัด

0
282

วันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๔  ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นำโดยเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ร่วมกับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นางกฤษณา สิทธิราช  ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ วัดในอำเภอพัฒนานิคม ในสถานการณ์โควิด ถวายเครื่องบริขาร เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ยารักษาโรค ต้นกล้าและพันธุ์พืช ผัก และพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น โดยบูรณาการงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โดยในการออกเยี่ยมในครั้งนี้ เจ้าคณะจังหวัด จะนำ เจ้าคณะต่าง ๆ ลงไปในทุกอำเภอ ทั้ง ๑๑ อำเภอ เพื่อรับทราบข้อปัญหาในการดำรงรักษาวัด การปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์โควิด ที่สำคัญเพื่อเพิ่มขวัญ และกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และขอความร่วมมือให้ทางราชการ ผู้นำชุมชน ได้ช่วยกันอุปถัมภ์พระสงฆ์บำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป