สถ. – สภาสตรี ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0
337

วันนี้ (11 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายเทียมจิตร กิ่งทองคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวธ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายศศิน พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อธิบดี สถ. กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาดูแล นำสิ่งของเครื่องใช้มามอบให้คุณปู่คุณย่าทั้งหลายด้วยความเคารพรัก และต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ช่วยดูแลประเทศชาติ ช่วยดูแลครอบครัวมาเป็นอย่างดี ขอให้ทุกความดีที่ทุกท่านเคยได้ทำมา นำความอิ่มอก อิ่มใจ มาสู่ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันแม่แห่งชาติในปีนี้และทุกๆปี ที่สำคัญ ขอให้พวกเราทุกคนไม่ลืมที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จนไม่สามารถจะหาคำกล่าวใดในโลกหล้าเพื่อมายกย่องเปรียบเทียบพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ และด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนมายุ ในฐานะ “สมเด็จพระราชินี” เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้น ได้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมา ทรงสร้างคุณูปการมากมายมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยในทุก ๆ ด้าน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ ด้วยขันติธรรม และด้วยพระราชปณิธาน ทั้งยังทรงเป็นห่วงเป็นใยคนชราทั้งหลายในทุกที่ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อประชาราษฎรใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์อย่างแท้จริง ก็ขอให้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานให้แม่ของแผ่นดิน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป